Skip to content

پیام ریاست دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران که یکی از پیشگامان تربیت پزشک در خطه شمال ایران می باشد سهم بسیار بزرگی در پیشبرد اهداف عالیه کشور بر عهده دارد.

هدف ما در این دانشکده تربیت نیروهای پزشکی در سطوح پزشکی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیب و نیز فراگیرانی در مقاطع کارشناسی ارشد وph.D می باشد تا بتوانیم علاوه بر حل معضلات آموزشی درمانی و بهداشتی کشور، گامهای بلندی در خلق نوآوری های آموزشی، درمانی و پژوهشی در سطح کشور و بین الملل برداریم این اهداف با دارا بودن ۲۵۶ عضو هیأت علمی که در ۵ مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی  مشغول به کار هستند و نیز بیش از ۱۶۰۰ دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی که همگی از ممتازترین فراگیران بوده و از بین جمع کثیری از داوطلبان ورود به این دانشکده انتخاب شده اند محقق خواهد شد.

اصول و ارزشهای فرهنگی همواره نصب العین ما در مراحل مختلف آموزش، پژوهش و ارائه خدمات می باشد و پایبندی دانش آموختگان به تمامی تعهدات حرفه ای در ارائه خدمات آرزوی قلبی ماست.   

دکتر ایرج ملکی رئیس دانشکده پزشکی