Skip to content

مرتبه علمی

دکتر مرضیه زمانیان به مرتبه علمی دانشیاری

دکتر مرضیه زمانیان

-        عضو هیئت علمی گروه آموزشی زنان و مامایی

-        رشته تحصیلی : زنان و زایمان 

-        آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (فلوشیپ نازایی)

با کمال مسرت ارتقاء مرتبه علمی سرکارعالی را به درجه دانشیاری تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون سرکارعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

دانشکده پزشکی