Skip to content

Main Content

واحد آموزش


درباره ما

کارشناس مسئول آموزشی و دانشجویی دانشکده پزشکی

منصور شرج پور

کارشناسان آموزش

برنامه زمانبندی (تقویم دانشگاهی)

معرفی واحدهای درسی

فلوچارت های آموزشی

فرآیند فارغ التحصیلان

دایره امتحانات

فرم تسویه حساب در مقاطع تحصیلی

برنامه امتحانی آزمونهای برخط پایان ترم نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشکده پزشکی

تاریخ امتحانات پایان ترم دانشکده پزشکی - نیمسال تحصیلی ۹۹۲

شیوه نامه آزمون های برخط وزارت بهداشت نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹