Skip to content

رسالت دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان مرکز قطب کلان منطقه یک شمال کشور با داشتن مراکز آموزشی درمانی مجهز و اساتید مجرب و با انگیزه بر اساس نیازهای جامعه و سیاست های کلی سلامت کشور در راستای تحقق وظایف زیر تلاش می کند :

- آموزش و تربیت نیروهای پزشکی کارآمد در سطح عمومی، تخصص و فوق تخصصی، تحصیلات تکمیلی با استفاده از جدیدترین شیوه های تدریس و منطبق بر استانداردهای نوین حوزه پزشکی با تخصیص بهینه امکانات، تجهیزات و منابع و دستاوردهای نوین حوزه پزشکی، برای اطمینان از تداوم خدمات سلامت برای کلیه آحاد جامعه براساس نقشه جامع علمی کشور و سند سلامت و تحول آموزش.

- هدایت و بسترسازی انجام پژوهش های کاربردی و تقاضا محور برای بخش سلامت در حیطه علوم پزشکی با استفاده از فن آوری های جدید و تربیت نیروهای کارآمد.

- توسعه هدفمند برنامه های آموزشی علوم پزشکی مبتنی بر آموزش پاسخگو و مدل دانشگاههای هزاره سوم.

- مشارکت در ارتقای سلامت جامعه و ارتقاء فرهنگ پیشگیری از بیماریها از طریق ارائه خدمات آموزشی درمانی جامع، با کیفیت و اثربخش.

- توانمندسازی کلیه فراگیران جهت ارائه خدمت بر پایه حقوق و کرامت انسانی، اخلاق حرفه ای و وجدان کاری بر اساس الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی.

- تربیت فراگیران با توانمندی مشارکت مسئولانه در آموزش تازه های پس از فارغ التحصیلی و ارتقاء به مقاطع تحصیلی بالاتر در صورت تمایل.

- مشارکت موثردر آموزش مستمر و مداوم دانش آموختگان و توانمندسازی اساتید.

- استفاده از حداکثر توان آموزشی، پژوهشی فن آوریهای نوین و تعاملات بین المللی جهت مطرح شدن به عنوان مرجع آموزشی و پژوهشی در شمال کشور.