دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی داخلی

 

 هیئت علمی گروه آموزشی داخلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر حافظ تیرگر‌‌فاخری

گوارش

فوق تخصص

اسـتاد

CV

2

دکتر زهرا کاشی

غدد داخلی

فوق تخصص

استاد

CV

3

دکتر عطیه مخلوق

نفرولوژی

فوق تخصص

استاد

CV

4

دکتر فاطمه اسپهبدی

نفرولوژی بالینی

فوق تخصص

دانشیار

CV

5

دکتر ترنگ تقوایی‌عربی

گوارش

فوق تخصص

دانشیار

CV

6

دکتر ایرج ملکی (مدیر گروه)

گوارش بالغین

فوق‌تخصص

دانشیار

CV

7

دکتر عذرا اخی

غدد داخلی و متابولیسم

فوق تخصص

دانشیار

CV

8

دکتر مریم مبینی

روماتولوژی

فوق تخصص

دانشیار

CV

9

دکتر عادله بهار

غدد درون‌ریز و متابولیسم

فوق تخصص

استاد

CV

10

دکتر وحید حسینی

گوارش

فوق تخصص

دانشیار

CV

11

دکتر عارف حسینیان‌امیری

روماتولوژی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

12

دکتر مسعود علیالی

بیماریهای ریه

فوق تخصص

دانشیار

CV

13

دکتر علی شریف‌پور

بیماری‌های ریه

فوق تخصص

دانشیار

CV

14

دکتر رامین شکرریزفومنی

خون و سرطان بالغین

فوق‌تخصص

دانشیار

CV

15

دکتر امید صدیقی

نفرولوژی

فوق تخصص

دانشیار

CV

16

دکتر سیاوش عابدی

بیماری‌های ریه

فوق‌تخصص

دانشیار

CV

17

دکتر الهام یوسفی‌عبدالملکی

داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

18

دکتر سیدمحمد ولیزاده‌طوسی

گوارش بالغین

فوق تخصص

استادیار

CV

19

دکتر محمد عابدی‌سماکوش

نفرولوژی بالغین

فوق تخصص

استادیار

CV

20

دکتر حسین آزاده

داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

21

دکتر محبوبه شیرزادآهودشتی

داخلی

دکتر تخصصی

استادیار

CV

22

دکتر فاطمه نیک‌صولت

روماتولوژی

فوق تخصص

استادیار

CV

23

دکتر ضیاء الدین اولادی

گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص

استادیار

CV

24

دکتر سیده مرضیه موحدی راد

غدد متابولیسم بالغین

فوق تخصص

استادیار

CV

25

دکتر آرش کاظمی ویسری

گوارش کبد بالغین

فوق تخصص

استادیار

 CV

26

دکتر فرهاد غلامی

داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

27

دکتر محمد اسلامی

خون و سرطان بالغین

فوق تخصص

استادیار

CV

28

دکتر مهرنوش سهراب

داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

29

دکتر سیدحسین مهرآوران

ریه بالغین

فوق تخصص

استادیار

CV

30

دکتر زهره باری

گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص

 استادیار

CV

31

دکتر احسان زابلی

خون و سرطان بالغین

فوق تخصص

استادیار

 CV

32

دکتر مریم علیزاده فروتن

خون و سرطان بالغین

فوق تخصص

استادیار 

CV

33

دکتر سپیده صفانوائی

بیماریهای ریه

فوق تخصص

استادیار

CV

 34

 دکتر محسن دهدشتی

 خون سرطان بالغین

 فوق تخصص

استادیار 

 CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/04/31
Powered by DorsaPortal