دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
آقاي منصور شرج پور
 
 
 
 
جناب آقاي منصور شرج پور
كارشناس مسئول آموزشي و دانشجويي دانشكده پزشكي 
 رشته تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني  
شماره تماس 33543657-011
 
1397/07/19
Powered by DorsaPortal