دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
شرح وظايف

شرح وظایف مسئول دفتر دانشکده :

- تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با رئیس دانشکده و تعیین ساعت ملاقات برای آنان.
- تنظیم زمان جلساتی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود.
- آگاه ساختن افراد شرکت کننده در جلسات.
- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت  لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هایی که بدون ملاقات با رئیس دانشکده امکان پذیر است.
- پیگیری امور ارجاعی از سوی رئیس دانشکده و ارائه گزارش های لازم  به رئیس دانشکده.
- تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه  مربوطه و ارائه آن  به رئیس دانشکده.
- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات برای اطلاع و مطالعه قبلی رئیس دانشکده.
- ابلاغ دستورات صادره رئیس دانشکده به مراجع مربوط.
- انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی پرونده ها، نامه ها و سایر اسناد.
- دریافت نامه ها و پرونده ها و سایر مکاتبات دستی به تفکیک و توزیع آن.
- استفاده از نرم افزارهای پردازش متن و دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار.
- انجام سایر امور در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق.
 
1399/12/17
Powered by DorsaPortal