دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی ایمنی شناسی پزشکی

هیئت علمی گروه آموزشی ایمنی شناسی پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

  CV

1

دکتر ابوالقاسم عجمی (مدیر گروه)

ایمونولوژی

Ph.D دکتری تخصصی

اسـتاد

CV 

2

دکتر علیرضا رفیعی

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV 

3

دکتر سعید عابدیان کناری

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV 

4

دکتر حسین عسگریان عمران

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

 CV

5

دکتر محسن طهرانی

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV 

6

دکتر رضا ولدان

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV 

 

 

 

 

 

 

 

1399/12/12
Powered by DorsaPortal