دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی پزشکی خانواده

هیئت علمی گروه آموزشی  پزشکی خانواده

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر محسن اعرابی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصیPh.D

استادیار

CV

2

دکتر پرستو کریمی علی آبادی (مدیر گروه)

داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

3

دکتر لادن کیالاشکی

اطفال

دکتری تخصصی

استادیار

CV

 

 

 

 

 

 

 
1399/12/05
Powered by DorsaPortal