دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
اعضاء گروه


هیئت علمی گروه آموزشی بیهوشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

CV

1

دکتر افشین قلی‌پور

بیهوشی

دکتری تخصصی ( فلوشیپ ICU و فلوشیپ بیهوشی قلب)

استاد

 CV

2

دکتر عالیه زمانی‌کیاسری

بیهوشی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

3

دکتر آریا سلیمانی

بیهوشی

دکتری تخصصی ( فلوشیپ بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه)

استادیار

CV

4

دکتر محمدرضا حبیبی (مدیر گروه)

بیهوشی 

دکتری تخصصی (فلوشیپ ICU و فلوشیپ بیهوشی قلب)

دانشیار

CV

5

دکتر ابوالفضل فیروزیان

بیهوشی

دکتری تخصصی(فلوشیپ درد)

دانشیار

CV

6

دکتر علی عباسخانی‌دوانلو

بیهوشی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

7

دکتر فرشاد حسن‌زاده‌کیابی

بیهوشی 

دکتری تخصصی (فلوشیپ درد)

دانشیاری

CV

8

دکتر سیدعبدالله عمادی

بیهوشی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

9 

دکتر عبدالمجید قلی نتاج جلودار 

 بیهوشی

 دکتری تخصصی

 استادیار

CV

10 

دکتر علیرضا نیکزاد جمنانی 

 مراقبتهای ویژه

 فوق تخصص

استادیار 

CV

 11

دکتر گلی اعزی

بیهوشی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

 12

دکتر فاطمه حیدری

مراقبتهای ویژه
 

 

فوق تخصص
 

 

استادیار
 

 

 CV

 13 

نفیسه فغانی ماکرانی 

بیهوشی 

دکتری تخصصی 

استادیار 

 

 CV

1399/04/07
Powered by DorsaPortal