دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
اعضاء گروه

ژ

هیئت علمی گروه آموزشی قلب و عروق

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

CV

1

دکتر علی قائمیان

قلب و عروق

دکتری تخصصی (فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی)

اسـتاد

 

2

دکتر مریم نباتی

قلب و عروق

دکتری تخصصی

دانشیار

 

3

دکتر بابک باقری (مدیر گروه)

قلب و عروق

دکتری تخصصی

دانشیار

 

4

 

5

دکتر ساسان طبیبان

قلب و عروق

فوق تخصص (فلوشیپ الکتروفیزیولوژی)

استادیار

 

6

 

7

 

8

دکتر صمد گلشنی

قلب و عروق

فوق تخصص (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

استادیار

 

9

دکتر رزیتا جلالیان

قلب و عروق

دکتری تخصصی

دانشیار

 

10

دکتر مژده دبیریان

قلب و عروق

دکتری تخصصی (فلوشیپ اکوکاردیولوژی)

دانشیار

 

11

دکتر علی اصفر فرسویان

قلب و عروق

دکتری تخصصی (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

استادیار

 

12

دکتر علیرضا فتاحیان

قلب و عروق

فوق تخصص (فلوشیپ الکتروفیزیولوژی)

استادیار

 

 

 دکتر علیرضا ملک راه

قلب و عروق 

دکتری تخصصی (فلوشیپ الکتروفیزیولوژی) 

استادیار 

 

 

 دکتر سیدمرتضی تقوی

 قلب و عروق

دکتری تخصصی 

استادیار 

 

 

 

 

 

 

 

1399/04/07
Powered by DorsaPortal