دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی قلب و عروق

هیئت علمی گروه آموزشی قلب و عروق

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر علی قائمیان

قلب و عروق

دکتری تخصصی (فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی)

اسـتاد

 CV

2

دکتر مریم نباتی

قلب و عروق

دکتری تخصصی

استاد

 CV

3

دکتر بابک باقری (مدیر گروه)

قلب و عروق

دکتری تخصصی

دانشیار

 CV

4

دکتر ساسان طبیبان

قلب و عروق

فوق تخصص (فلوشیپ الکتروفیزیولوژی)

استادیار

 CV

5

دکتر صمد گلشنی

قلب و عروق

فوق تخصص (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

استادیار

 CV

6

دکتر رزیتا جلالیان

قلب و عروق

دکتری تخصصی

دانشیار

 CV

7

دکتر مژده دبیریان

قلب و عروق

دکتری تخصصی (فلوشیپ اکوکاردیولوژی)

دانشیار

 CV

8

دکتر علی اصفر فرسویان

قلب و عروق

دکتری تخصصی (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)

استادیار

 CV

9

دکتر علیرضا فتاحیان

قلب و عروق

فوق تخصص (فلوشیپ الکتروفیزیولوژی)

استادیار

 CV

10

دکتر علیرضا ملک راه

قلب و عروق

دکتری تخصصی (فلوشیپ الکتروفیزیولوژی)

استادیار

 CV

11

دکتر سیدمرتضی تقوی

قلب و عروق

دکتری تخصصی

استادیار

 CV
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1400/04/19
Powered by DorsaPortal