دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی عفونی
 

هیئت علمی گروه آموزشی عفونی

ردیف

نام  نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر فرهنگ بابامحمودی

بیماریهای عفونی

دکتری تخصصی

استاد

CV

2

دکتر رویا قاسمیان

بیماریهای عفونی گرمسیری

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

3

دکتر نرگس نجفی‌سورکی (مدیر گروه)

بیماریهای عفونی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

4

دکتر شهریار عالیان سماک‌خواه

بیماریهای عفونی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

5

دکتر احمد علیخانی

بیماری‌های عفونی

دکتری تخصصی (فلوشیپ ایدز)

دانشیار

CV

6

دکتر علیرضا داودی‌بدابی

بیماریهای عفونی

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

7

دکتر لطف الله داودی

بیماریهای عفونی

دکتری تخصصی

استادیار

CV

8

دکتر داوید درویش نیا 

بیماریهای عفونی و گرمسیری 

دکتری تخصصی  (فلوشیپ عونت در بیماران نقص ایمنی، پیوند اعضاء، هماتولوژی و کانسر)

 استادیار

 CV

         

 

 

1399/12/06
Powered by DorsaPortal