دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی ارولوژی

 

 

هیئت علمی گروه آموزشی  ارولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

 CV

1

دکتر مهدی یونسی‌رستمی (مدیر گروه)

ارولوژی 

دکتری تخصصی (فلوشیپ اندویورولوژی)

دانشیار

 

2

دکتر بهزاد فیض‌زاده‌کریق

ارولوژی 

دکتری تخصصی (فلوشیپ پیوند کلیه)

دانشیار

 

3

دکتر ایوب برزگرنژاد

ارولوژی 

دکتری تخصصی (فلوشیپ پیوند کلیه)

استادیار

 

4

دکتر  بهکام رضایی‌مهر

ارولوژی 

دکتری تخصصی (فلوشیپ اندویورولوژی)

استادیار

 

5

دکتر نادعلی موسی‌نژاد

ارولوژی

دکتری تخصصی (فلوشیپ اندویورولوژی)

استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1399/12/06
Powered by DorsaPortal