دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی طب اورژانس


هیئت علمی گروه آموزشی
  طب اورژانس

 

ردیف

نام  نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر فرزاد بزرگی

طب اورژانس

دکتر تخصصی

دانشیار

CV

2

دکتر حسین منتظر

طب اورژانس

دکتر تخصصی

استادیار

CV

3

دکتر حامد امینی‌آهی‌دشتی (مدیر گروه)

طب اورژانس

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

4

دکتر سیدمحمد حسینی‌نژاد

طب اورژانس

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

5

دکتر فاطمه جهانیان

طب اورژانس

دکتری تخصصی

استادیار

CV

6

دکتر ایرج گلی‌خطیر

طب اورژانس

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

7

دکتر سیدخسرو قاسم‌پوری

پزشکی قانونی (فلوشیپ سم شناسی بالینی) 

دکتری تخصصی

استادیار

CV

8

دکتر محمد سازگار

طب اورژانس

دکتری تخصصی

استادیار

CV

9

دکتر سیدمعصومه پاشائی

طب اورژانس

دکتری تخصصی

استادیار

CV 

 10

دکتر تورج اسدی 

 طب اورژانس

 دکتری تخصصی

 استادیار

CV 

11 

دکتر فاطمه تیرانداز

 طب اورژانس

دکتری تخصصی 

استادیار 

 CV

 12

دکتر نوید خسروی کوچکسرائی 

پزشکی قانونی (فلوشیپ سم‌شناسی)

 دکتری تخصصی

استادیار 

 CV 

13

دکتر ذکریا ذکریایی 

پزشکی قانونی (فلوشیپ سم‌شناسی بالینی)

دکتری تخصصی 

استادیار 

CV 

14

دکتر عبدالله ملکیان 

طب اورژانس 

دکتری تخصصی 

استادیار 

CV

 

 

 

 

 

 

 

1400/07/03
Powered by DorsaPortal