دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
br ENGLISH
اعضاء گروه

هیئت علمی گروه آموزشی زنان و زایمان

ردیف

نام  نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

CV

1

دکتر سپیده پیوندی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

دانشیار

 CV

2

دکتر زلیخا عطارد

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

3

دکتر سالومه پیوندی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

4

دکتر طاهره گلینی‌مقدم

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

5

دکتر زینب نظری 

بیماری‌های زنان و زایمان

دکتری تخصصی (فلوشیپ آنکولوژی زنان)

استادیار

CV

6

دکتر زهرا رحمانی (مدیر گروه)

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

7

دکتر مرضیه زمانیان

زنان و زایمان

دکتری تخصصی (فلوشیب نازائی)

استادیار

CV

8

دکتر فاطمه ولیان

زنان و زایمان

دکتری تخصصی 

استادیار

CV

 9

دکتر اقدس عبادی 

 زنان و زایمان

دکتری تخصصی 

 استادیار

CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1399/03/13
Powered by DorsaPortal