دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی زنان و مامائی


هیئت علمی گروه آموزشی زنان و مامائی

 

ردیف

نام  نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر سپیده پیوندی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

2

دکتر زلیخا عطارد

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

3

دکتر سالومه پیوندی (مدیر گروه)

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

4

دکتر طاهره گلینی‌مقدم

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

5

دکتر زینب نظری

بیماری‌های زنان و زایمان(فلوشیپ آنکولوژی زنان)

دکتری تخصصی

استادیار

CV

6

دکتر زهرا رحمانی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

7

دکتر مرضیه زمانیان

زنان و زایمان (فلوشیب نازائی)

دکتری تخصصی

دانشیار

CV

8

دکتر زهرا ولیان

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

9

دکتر اقدس عبادی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی

استادیار

CV

         

 

1400/07/04
Powered by DorsaPortal