دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
اعضاء گروه

 

هیئت علمی گروه آموزشی علوم تشریح

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

  CV

1

دکتر عباسعلی کریم‌پورملکشاه (مدیر گروه)

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

اسـتاد

 CV

2

دکتر امیر اسماعیل‌نژادمقدم

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

3

دکتر نورالله رضایی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

4

دکتر علیرضا خلعتبری‌جعفری

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

5

دکتر مجید ملک‌زاده‌شفارودی

بافت‌شناسی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

6

دکتر فرشته‌بیگم طالب‌پور امیری

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

7

دکتر هاتف قاسمی‌حمیدآبادی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

8

دکتر مریم نظم‌بجنوردی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

9

دکتر زهره زارع

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1399/02/28
Powered by DorsaPortal