دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی قارچ شناسی پزشکی

هیئت علمی گروه آموزشی قارچ شناسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر محمدتقی هدایتی

قارچ‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

اسـتاد

CV

2

دکتر طاهره شکوهی (مدیر گروه)

قارچ‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

اسـتاد

CV

3

دکتر حمید بدلی

قارچ‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

CV

4

دکتر مریم مؤذنی

قارچ‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

استادیار

 CV

5

دکتر مهدی عباس‌تباربزرودی

قارچ‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

CV

6

دکتر سید رضا عقیلی

قارچ‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

استادیار

CV

         

 

 

1399/12/12
Powered by DorsaPortal