دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
روساي پيشين دانشكده

  

1 - دکتر سیدعبدالله مدنی –  متخصص گوش و حلق و بینی

تاریخ تولد : 1325/10/29

محل تولد : بهشهر

شروع مسئولیت : 1367/7/14

پایان مسئولیت : 1371/3/18

2 - مرحوم دکتر خسرو هادیان  –  متخصص قلب و عروق

تاریخ تولد : 1327/7/9

محل تولد : ساری

شروع مسئولیت : 1371/3/19  

پایان مسئولیت : 1374/11/11

3 - دکتر اسداله فرخ فر –  متخصص چشم

تاریخ تولد : 1340/1/17

محل تولد : رامسر

شروع مسئولیت : 1374/11/12  

پایان مسئولیت : 1376/6/1

4 - دکتر شایسته آذر –  متخصص ارتوپدی

تاریخ تولد : 1339/7/7

محل تولد : رامسر

شروع مسئولیت : 1376/6/2  

پایان مسئولیت : 1376/11/11

5 - دکتر محمدحسن کریمان مجد –  متخصص بیهوشی

تاریخ تولد : 1329/9/2

محل تولد : ساری

شروع مسئولیت : 1376/11/12  

پایان مسئولیت : 1381/2/11

6 - دکتر غلامعلی گدازنده –  فوق تخصص جراحی قفسه سینه

تاریخ تولد : 1344/11/16

محل تولد : ساری

شروع مسئولیت : 1381/2/12  

پایان مسئولیت : 1381/2/23

7 - دکتر اسداله محسنی کیاسری –  متخصص قلب و عروق

تاریخ تولد : 1335/1/4

محل تولد : ساری

شروع مسئولیت : 1381/2/24  

پایان مسئولیت : 1382/7/28

8 - دکتر محمدصادق زمانی –  متخصص جراحی عمومی

تاریخ تولد : 1326/6/14

محل تولد : کربلا

شروع مسئولیت : 1382/7/29  

پایان مسئولیت : 1384/11/3

9 - دکتر سیدحمزه حسینی –  متخصص روانپزشکی

تاریخ تولد : 1346/1/2

محل تولد : آمل

شروع مسئولیت : 1384/11/4  

پایان مسئولیت : 1388/10/21

10 - دکتر قاسم جان بابایی –  فوق تخصص خون و سرطان بالغین

تاریخ تولد : 1348/3/14

محل تولد : بابل

شروع مسئولیت : 1388/10/22  

پایان مسئولیت : 1392/8/19

11 - دکتر مجیدرضا شیخ رضایی –  متخصص چشم

تاریخ تولد : 1340/12/22

محل تولد : تهران

شروع مسئولیت : 1392/8/20  

پایان مسئولیت : 1393/12/2

12 - دکتر آریا سلیمانی –  متخصص بیهوشی قلب و فلوشیپ مراقبتهای ویژه

تاریخ تولد : 1346/8/22

محل تولد : تهران

شروع مسئولیت : 1393/12/3  

پایان مسئولیت : 1395/12/18 

13 - دکتر مهدی پوراصغر  –  متخصص روانپزشکی و فلوشیپ روان درمانی

تاریخ تولد : 1346/3/4

محل تولد : بهشهر

شروع مسئولیت : 1395/12/18

پایان مسئولیت : 1396/07/10

14 - دکتر علیرضا مردانشاهی  متخصص پزشکی هسته ای

تاریخ تولد : 1348/04/23

محل تولد : تهران

شروع مسئولیت 1396/07/10

پایان مسئولیت : 1398/11/16 

15 - دکتر ایرج ملکی - فوق تخصص گوارش بالغین

تاریخ تولد : 1343/04/02

محل تولد : تبریز

شروع مسئولیت : 1398/11/16

پایان مسئولیت : ادامه دارد 

 

 

 

 

 

1400/01/14
Powered by DorsaPortal