دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تعداد دستيار

ردیف

گروههای آموزشی

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

جمع کل

1

جراحی مغز و اعصاب

3

2

3

4

3

15

2

ارتوپدی

3

4

2

2

-

11

3

داخلی

18

10

11

2

-

41

4

عفونی

-

2

4

3

-

9

5

بیهوشی

1

6

5

6

-

18

6

پزشکی ورزشی

5

1

3

2

-

11

7

جراحی عمومی

6

10

4

1

-

21

8

رادیولوِژی

8

7

7

7

-

29

9

روان پزشکی

13

8

9

8

-

38

10

زنان و زایمان

7

5

1

7

-

20

11

قلب و عروق

-

8

7

3

-

18

12

کودکان

11

2

2

-

-

15

13

آسیب شناسی

4

3

5

1

-

13

14

طب اورِژانس

-

2

5

-

-

7

15

پزشکی خانواده

-

2

-

-

-

2

16

بیماریهای مغزواعصاب

3

3

2

2

-

10

جمع تعداد دستیار در هر سال در رشته های تخصصی

82

75

70

48

3

278  نفر

1

رشته روان تنی

3

2

رشته گوارش و کبد

6

3

رشته فوق خون و سرطان

4

4

رشته فوق بیهوشی و مراقبتهای ویژه

1

5

رشته فوق جراحی عروق

2

جمع کل دستیار در رشته های فوق تخصصی

16 نفر

 
 به روز رسانی در مورخ 99/10/10 
1399/10/16
Powered by DorsaPortal