دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مدير گروه

 

 
 
نام و نام خانوادگي : دكتر مهران ضرغامي

سمت : مدير گروه آموزشي روانپزشكي

مرتبه علمي : استاد

رشته تحصيلي : روانپزشكي

مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي

رزومه : CV
پست الكترونيك :mehran_zarghami@yahoo.com
آدرس محل كار : مركز آموزشي درماني زارع گروه آموزشي روانپزشكي

شماره محل كار : 33285109-011 
شماره نمابر محل كار : 33285109-011   

 

1398/09/03
Powered by DorsaPortal