دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
br ENGLISH
مدير گروه

 

 
نام و نام خانوادگي : دكتر زهرا مدني

سمت : مدير گروه آموزشي پزشكي ورزشي

مرتبه علمي : استاديار

رشته تحصيلي : پزشكي ورزشي

مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي

رزومه : CV 
پست الكترونيك : shd-madani@yahoo
آدرس محل كار : مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) گروه آموزشي پزشكي ورزشي
شماره تماس محل كار : 33366552-011
شماره نمابر محل كار :34343600-011  

 

1398/09/16
Powered by DorsaPortal