دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
مدير گروه

 

 
نام و نام خانوادگي : دكتر سلمان غفاري

سمت : مدير گروه آموزشي ارتوپدي

مرتبه علمي : دانشيار

رشته تحصيلي : ارتوپدي

مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي

رزومه : CV 
پست الكترونيك :
آدرس محل كار : مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) گروه آموزشي ارتوپدي
شماره تماس محل كار : 33377169-011
شماره نمابر محل كار :34343600-011 

1398/09/16
Powered by DorsaPortal