دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
مدیر گروه آموزشی رادیولوژی و پزشکی هسته ای


 
 جناب آقای دکتر هادی مجیدی

مدیر گروه آموزشی رادیولوژی و پزشکی هسته ای

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : رادیولوژی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رزومه :  CV

پست الکترونیک : Hadimajidi2000@yahoo.com

آدرس محل کار : مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری گروه آموزشی رادیولوژی

شماره محل کار : 01133377175 

شماره نمابر محل کار : 01134343600 

 

شرح وظایف مدیریت گروه آموزشی :

- ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تکالیف عمومی اعضاء هیئت علمی.

- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی.

- تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها.

- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه.

- ابلاغ بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها.

- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.

- انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه.

- ارزیابی کار ماهانه کارشناسان و اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی.

 

 

1399/12/12
Powered by DorsaPortal