دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
مدير گروه

 

 
 
نام و نام خانوادگي : دكتر نرگس كريمي

سمت : مدير گروه آموزشي نورولوژي    

مرتبه علمي : دانشيار                                                                                                                               
رشته تحصيلي : نورولوژي                                                                                                                       
مدرك تحصيلي : دكتري تخصصي
رزومه : CV 
پست الكترونيك :
آدرس محل كار : مركز آموزشي درماني بوعلي سينا گروه آموزشي نورولوژي
شماره تماس محل كار : 33344506-011
شماره نمابر محل كار : 33344506-011  

 

1398/09/26
Powered by DorsaPortal