دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
كارشناس بسته و اعتباربخشي

 

 
 

سرکار خانم فاطمه نوری

کارشناس اعتباربخشی دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

پست الکترونیک : n.azin@yahoo.com 

شماره تلفن دفتر : 01133543889

 

شرح وظایف کارشناس اعتباربخشی دانشکده :

- هماهنگی لازم جهت اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده در خصوص بسته تحول و نوآوری آموزش.
- هماهنگی و ایجاد گفتمان در سطح دانشکده در خصوص بسته تحول و نوآوری آموزش.
- پی گیری برگزاری کمیته های تحول و نوآوری آموزش دانشکده در خصوص بسته تحول و نوآوری.
- پیگیری بارگزاری مستندات برنامه تحول و نوآوری آموزش در سامانه آتنا.
- هماهنگی لازم جهت بازدیدهای مورد نیاز در دانشکده و ستاد مرکزی.
1399/12/17
Powered by DorsaPortal