دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
رئيس دانشكده
 
 

جناب آقای دکتر ایرج ملکی

رئیس دانشکده پزشکی ساری 

عضو هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : گوارش بالغین

آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص

رزومه :  CV

پست الکترونیک :   iradj2001@yahoo.com

آدرس محل کار : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پزشکی ساری

شماره تماس محل کار : 01133543089

شماره نمابر محل کار : 01133543249

 

شرح وظایف ریاست دانشکده :

- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.

- نظارت بر تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی دانشکده.

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده.

- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده. 

- نظارت بر کار شوراها و کمیته های مختلف دانشکده. 

- نظارت بر انجام مأموریت های محوله دانشگاه از قبیل اعتباربخشی موسسات، ارزیابی درونی، بسته های تحول توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی. 

- ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به ریاست دانشگاه.

- پیشنهاد و انتصاب معاونین و مدیران گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده.


 

1399/12/12
Powered by DorsaPortal