دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی اخلاق پزشکی

لیست اعضاء گروه آموزشی اخلاق پزشکی

 

نام و نام خانوادگی

آخرین

مدرک تحصیلی/ رشته

رتبه علمی
دکتر فرهنگ بابامحمودی (مدیر گروه)

دکتری تخصصی - عفونی

استاد

دکتر عباس مسعودزاده

دکتری تخصصی - روانپزشکی

دانشیار

دکتر مهرنوش کوثریان

دکتری تخصصی - اطفال

استاد

دکتر علی اصغر زکوی

دکتری تخصصی - فلسفه

دانشیار
 
1399/12/10
Powered by DorsaPortal