دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
br ENGLISH
اعضاء گروه


هیئت علمی گروه آموزشی انگل شناسی
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

  CV

1

دکتر احمد دریانی

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

اسـتاد

 CV

2

دکتر شیرزاد غلامی(مدیر گروه)

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

استاد

 CV

3

دکتر مهدی فخار

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

 CV

4

دکتر هاجر ضیایی‌هزارجریبی

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

 CV

5

دکتر شهاب‌الدین سروی

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

 CV

6

 دکتر سیدعبداله حسینی

انگل شناسی پزشکی 

 دکتری تخصصیPh.D

 استادیار

 Cv

1399/03/11
Powered by DorsaPortal