دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی انگل شناسی پزشکی

هیئت علمی گروه آموزشی انگل شناسی 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

  CV

1

دکتر احمد دریانی

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

اسـتاد

 CV

2

دکتر شیرزاد غلامی (مدیر گروه)

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

استاد

 CV

3

دکتر مهدی فخار

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

 CV

4

دکتر هاجر ضیایی‌هزارجریبی

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

 CV

5

دکتر شهاب‌الدین سروی

انگل‌شناسی پزشکی

دکتری تخصصیPh.D

دانشیار

 CV

6

 دکتر سیدعبداله حسینی

انگل شناسی پزشکی 

 دکتری تخصصیPh.D

 استادیار

 Cv

 

 

 

 

 

 

 

1399/12/12
Powered by DorsaPortal