دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير
br ENGLISH
ده نفر اول قبولي تخصصي سال 96

ده نفر برتر آزمون بورد تخصصي سال 96 رشته هاي مختلف دستياري دانشگاه علوم پزشكي مازندران به شرح ذيل مي باشند :


1 - دكتر سميه شيدايي - گروه آموزشي آسيب شناسي

2 - دكتر محبوبه مجلسي - گروه آموزشي آسيب شناسي

3 - دكتر علي مهدوي - گروه آموزشي جراحي عمومي

4 - دكتر مريم رضاپور - گروه آموزشي روان پزشكي

5 - دكتر امين صلحي - گروه آموزشي روان پزشكي

6 - دكتر محمد سازگار - گروه آموزشي طب اورژانس
1396/10/23
Powered by DorsaPortal