دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی زیر گروه آموزشی ژنتیک

اعضای هیئت علمی گروه ژنتیک

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر محمد باقر هاشمی سوته

ژنتیک پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

2

دکتر ابوذر باقری

ژنتیک پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

 


1399/12/12
Powered by DorsaPortal