دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی میکروب شناسی و ویروس شناسی

اعضای هیئت علمی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

 CV

1

دکتر محمد رضا حق شناس

ویروس شناسی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

اسـتاد

 

CV

2

دکتر محمد آهنجان (مدیر گروه)

میکروب شناسی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

 

CV

3

دکتر حمید رضا گلی

باکتری شناسی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

 

CV

4

دکتر مهرداد غلامی

میکروب شناسی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1399/12/12
Powered by DorsaPortal