دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي راديولوژي

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

گروه آموزشي راديولوژي از سال 1372 تشكيل شده است و دوره ي دستياري راديولوژي از همان سال در گروه شروع شده است و تا حال حاضر ده ها متخصص راديولوژي از اين گروه فارغ التحصيل شده اند . در حال حاضر تعداد 5 نفر عضو  هيئت علمي و 2نفر از متخصصين در قالب عضويت درماني در گروه فعاليت دارند. تعداد دستياران فعلي 25 نفر مي باشد. دانشجويان پزشكي در مقطع كارآموزي سالي 6 تا 8 بار و هربار به مدت يك ماه در بخش راديولوژي آموزش مي بينند. همواره از ساير رشته هاي تخصصي نظير داخلي ،زنان و روان و... دستيار مهمان به شكل چرخشي در گروه حاضرند.

 

اهداف گروه :

       -       تربيت نيروي متخصص راديولوژي

       -     آموزش دانشجويان پزشكي

       -    آموزش دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي دانشكده پيراپزشكي

       -    فعاليت درماني گسترده شامل: تهيه و تفسير راديوگرافي ها ،سونوگرفي،سي تي اسكن، ام آر آي و اقدامات مداخله اي

       -     فعاليت پژوهشي عمدتاً به شكل طرح هاي تحقيقاتي جهت رساله ي تخصصي دستياران

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه :

        -     دستگاه هاي راديوگرافي، سونوگرافي ، سي تي اسكن، ام آر آي

        -      كلاس درس با ويدئو پروژكتور و اسكرين

        -      چندين كامپيوتر

        -      كتب مجلات در داخل گروه و كتابخانه ي مركزي، مركز آموزش درماني امام خميني (ره)

 

 

 

 

 

 

1397/05/07
Powered by DorsaPortal