دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي عفوني

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي : 

بخش آموزشي درماني بيماريهاي عفوني و گرمسيري ابتدا از سال 1367-1365 دانشگاه علوم پزشكي بابل  دكتر سيد داود منصوري

سپس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و 1370-1367 دكتر اسحاقي،

 1371 دكتر بابامحمودي،

 1373 دكتر بابامحمودي-دكتر نجفي-دكتر عامري ،

 1374 دكتر بابامحمودي-دكتر نجفي دكتر زادسر ،

 1375 دكتر بابامحمودي-دكتر نجفي دكتر عاليان ،

 1386-1376 دكتر بابامحمودي-دكتر نجفي دكتر عاليان دكتر قاسميان ،

 1388-1387  دكتر بابامحمودي-دكتر نجفي دكتر عاليان دكتر قاسميان ،

 1389  تاكنون دكتر بابامحمودي-دكتر نجفي دكتر عاليان دكتر قاسميان دكتر عليرضا داودي ،

از مرداد ماه 1394 دكتر لطف اله داودي به صورت ضريب K تشكيل گرديد كه محل آموزش باليني دانشجويان ( دستياران-كارورزان- كارآموزان و كارشناسي ارشد ) مي باشد.

 بخش عفوني داراي 7 نفر اعضاي هيئت علمي مي باشد كه :

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه دانشگاهي

وضعيت استخدامي

تخصص

فوق تخصص/فلوشيپ

بيمارستان محل خدمت

محل اخذ دانشنامه تخصصي

1

دكتر فرهنگ بابامحمودي

استاد

رسمي

عفوني

HIV/TB از انگليس

رازي قائمشهر

علوم پزشكي تهران

2

دكتر نرگس نجفي

دانشيار

رسمي

عفوني

-

رازي قائمشهر

شهيد بهشتي

3

دكتر شهريار عاليان

دانشيار

رسمي

عفوني

-

رازي قائمشهر

علوم پزشكي مشهد

4

دكتر رويا قاسميان

دانشيار

رسمي

عفوني

-

رازي قائمشهر

شهيد بهشتي

5

دكتر احمد عليخاني

دانشيار

 

عفوني

HIV/AIDS

رازي قائمشهر

اصفهان

6

دكتر عليرضا داودي

دانشيار

 

عفوني

-

رازي قائمشهر

تهران

7

دكتر لطف اله داودي

استاديار

پيماني

عفوني

-

رازي قائمشهر

علوم پزشكي مازندران

 

تعداد دانشجويان به تفكيك در هرماه:

تعداد دستياران :4 نفر        تعداد كارورزان : 12-8  هر ماه       تعداد كارآموزان: 22-15 ( 6 ماه درسال)    رشته هاي مختلف ديگر (داروسازي ، Phd  انگل و قارچ، كارشناسي ارشد پرستاري و پزشك خانواده) 

 

اهداف گروه:

آموزش دوره هاي دستياري بيماري عفوني براي تربيت متخصصين عفوني، آموزش دانشجويان پزشكي براي تربيت پزشك عمومي، تشخيص و درمان بيماريهاي عفوني مراجعه كننده، بالا بردن سطح آگاهي پزشكان استان با دوره هاي بازآموزي، تعامل با دانشگاههاي ديگر كشور با برگزاري كنگره عفوني، تحقيق در مورد بيماريهاي عفوني و ارائه نتايج آن بصورت مقاله و سخنراني.

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه :

بخش عفوني داراي يك اتاق اساتيد و يك كلاس درس  به مساحت 14 متر مربع با امكانات كامپيوتر وايت برد – ويدئو پروژكشن- قفسه كتب مرجع مي باشد.و همچنين داراي سالن كنفرانس با مساحت 70 متر مربع با امكانات آموزشي شامل  كامپيوتر وايت برد – ويدئو پروژكشن وامكانات رفاهي از قبيل كولر اسپليت ايستاده و سيستم صوتي و نگاتوسكوپ و تخته هوشمند مي باشد.

 

تجهيزات آزمايشگاهي گروه:   تجهيزات آزمايشگاهي گروه نداريم.

 

 

 

1397/05/07
Powered by DorsaPortal