دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي جراحي عمومي

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

گروه جراحي از سال 1373 شروع بكار نموده است تعداداعضاي هيت علمي16 نفر   9 نفر جراحي عمومي

  1 نفر جراحي اطفال -جراحي قلب  4 نفر  -جراحي پلاستيك 2 نفر

دستيار18

كارورز 19

 كار آموز 29

 

اهداف گروه  :

در راستاي تبديل شدن دانشگاه علوم پزشكي مازندران به يك دانشگاه ايده آل، اهداف خود را در سه حيطه عمده اهداف آموزشي، پژوهشي و درماني متمركز نموده است:

الف) اهداف كلي:

الف-1: اهداف آموزشي:

اهداف آموزشي گروه جراحي در راستاي آموزش فراگيران در مقاطع پزشكي عمومي ( سميولوژي، كارآموزي و كارورزي) و تخصصي (دستياران جراحي عمومي) و در مراحل پس الز فارغ التحصيلي (بازآموزي) مي باشد.

الف-2: اهداف پژوهشي:

تلاش جهت بهبود كيفيت آموزش و درمان با شيوه هاي علمي پژوهشي معتبر نيز از اهداف گروه جراحي مي باشد.

الف-3: اهداف درماني:

ارائه خدمات بهداشتي درماني به بيماران سرپايي مراجعه كننده به درمانگاهها و يا اورژانس و بيماران بستري شده در بيمارستانهاي تحت پوشش گروه به طور خاص و بهبود كيفيت درمان در استان به طور كلي از اهداف گروه مي باشد.

 

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه :

پروژكتور، اسلايد، اورهد، ويدئو پروژكتور- لب تاب

 

 

 

1397/05/07
Powered by DorsaPortal