دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي پاتولوژي

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سال 1372 با  پذيرش 2 دستيار راه اندازي شد. اين گروه در مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) و بوعلي سينا واقع مي باشد.

ü       محل استقرار دفتر گروه: در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري

ü       مدير گروه: دكتر  فرشاد نقش وار

ü       رئيس بخش پاتولوژي :  دكتر ژيلا ترابي زاده

ü       مسئول فني آزمايشگاه: دكتر لاله واحدي لاريجاني

ü       معاون برنامه هاي آموزشي: دكتر لاله واحدي لاريجاني 

ü       تعداد اعضاي هيأت علمي : 7 نفر

دستياران

 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

تعداد

2

3

      4

3

اهداف گروه :

اهداف جزئي:

- رعايت اصول اخلاقي، قانوني و ايمني كار آزمايشگاهي

- آموزش آسيب شناسي جراحي

- آموزش آسيب شناسي سلولي

- آموزش آسيب شناسي كالبد گشايي

- آموزش آسيب شناسي مايعات بدن

- آموزش آسيب شناسي مولكولي

- انتقال خون و ايمونو هماتولوژي

- انگل شناسي در آسيب شناسي

- ايمونولوژي و ايمونوپاتولوژي

- باكتري شناسي در آسيب شناسي

- بيوشيمي باليني

- ژنتيك پزشكي

- قارشناسي در آسيب شناسي

- مديريت آزمايشگاه

- مهارت هاي آموزشي

- ويروس شناسي در آسيب شناسي

- هماتولوژي و هماتوپاتولوژي

 

 

اهداف كلي:

1- دانش كسب شده را در كار حرفه اي خود به عنوان پزشك متخصص آسيب شناسي به كار گيرند.

2. پاسخگوي موارد مشاوره از طرف همكاران ساير رشته هاي پزشكي بوده، در موارد لازم در آموزش ايشان در ارتباط با خدمات آزمايشگاهي اقدام نمايند.

3. مشكلات علمي، اداري و اجرايي آزمايشگاه را تشخيص داده، و روشهاي مناسب را براي رفع آنها بكار گيرند و در آموزش كاركنان آزمايشگاه فعال باشند.

4. مجموعه اطلاعات آزمايشگاهي بيماران را جمع بندي كرده، با تطبيق آنها با وضعيت باليني بيمار نتيجه را جهت تعيين علت بيماري، چگونگي بيماريزايي، و كمك به رد يا تشخيص، پيشگيري، درمان و تعيين پيش آگهي بيماري به ساير همكاران باليني ارايه نمايند.

5. كمبودها و محدوديت هاي علمي و عملي خود را درك كرده، نسبت به يادگيري مداوم و تحقيق كوشا باشند و در مواقع لزوم نسبت به انجام مشاوره با ساير همكاران خبره خود اقدام كنند.

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه

}         پزشكان: وجود اتاق پزشكان ويژه  اعضاء گروه پاتولوژي، .

}         كلاس درس: كلاس درس ويژه دستياران مجهز به كتابخانه و كامپيوتر.

وجود كتاب هاي رفرانس و مجلات مرتبط در اتاق گروه پاتولوژي قابل دسترسي براي دستياران.

اتاق فني و اماده سازي نمونه ها با امكانات استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

1397/05/07
Powered by DorsaPortal