دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي معارف اسلامي

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، به عنوان يك گروه آموزشي در سال 1374 ابتدا زير مجموعه معاونت آموزشي و دانشجوئي ستاد مركزي دانشگاه و سپس تحت مجموعه معاونت آموزشي علوم پايه دانشكده پزشكي در آمده است و دفتر گروه و اتاق اساتيد آن در ضلع غربي دانشكده پزشكي طبقه دوم مستقر بوده و در دو حوزه آموزشي و پژوهشي فعاليت مي كند و تمام دانشكده هاي موجود در دانشگاه (ساري و واحدهاي تابعه) را تحت پوشش فعاليت هاي آموزشي خود دارد. اين گروه داراي 7 عضو هيأت علمي و دو كارشناس بدون رديف بوده كه يكي از آنها به امور گروه پرداخته و ديگري امور مجله دين و سلامت را رسيدگي مي كنند.

گروه وظيفه ارائه 16 واحد درسي از دروس معارف(در گرايش هاي مباني نظري اسلام(4 واحد)، اخلاق اسلامي(2 واحد)، تاريخ اسلام (2 واحد)، آشنايي با منابع اسلامي(2 واحد)، انقلاب اسلامي(2 واحد)، دانش خانواده و جمعيت(2 واحد) و فرهنگ و تمدن اسلام و ايران(2 واحد)) را در هر ترم متوسط 225 واحد - به تمامي دانشجويان همه رشته ها در مقاطع دكتري حرفه اي (پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي) و كارشناسي (پرستاري و مامايي، و رشته هاي زير مجموعه بهداشت و پيراپزشكي) برعهده دارد.

 

اهداف گروه:  

رسالت اين گروه انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه معارف و آموزه هاي ديني در هفت گرايش تعريف شده از سوي شوراي انقلاب فرهنگي كشور است و هدف آن آشنايي دانشجويان با مباني نظري اسلام در جنبه هاي مختلف، ارتقاء و تعميق سطح آگاهي و نگرش مذهبي در گرايش هاي مورد نظر، پژوهش و تحقيق پيرامون مسائل اسلامي و بين رشته اي اسلام و سلامت و ... مي باشد تا اينكه در رفتار فردي و اجتماعي مخاطبان تجلي آشكار پيدا كند. گروه براي رسيدن به اهداف مذكور در قالب مسائل زير انجام وظيفه مي كند:

ارايه دروس معارف اسلامي طبق برنامه آموزشي دانشكده ها، پاسخگويي به سؤالات مختلف دانشگاهيان، مشاوره و گفتگو با دانشجويان در زمينه مسائل مورد نياز آنان، شركت در كنفرانس ها و كارگاه ها و آموزش هاي مرتبط با رشته تخصصي استادان، انجام پژوهش هاي مرتبط با رشته تخصصي استادان و مباحث ميان رشته اي دين و سلامت، تهيه مجله علمي پژوهشي دين و سلامت، همكاري با مركز توسعه مطالعات ميان رشته اي معارف اسلامي و سلامت، همكاري با دانشگاه در برنامه هاي فرهنگي و هم انديشي، انجام وظيفه محوله آموزشي و پژوهشي از طرف دانشگاه، ترفيع و ارتقاء اساتيد، چاپ مقالاتISI  و ISC، انجام سخنراني هاي علمي،... .

نتيجه فعاليت هاي گروه مي تواند ارتقاء فرهنگ ديني در مناسبات و روابط فردي و اجتماعي در فضاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و در زندگي آينده آنها باشد و به تقويت خود باوري، ايجاد روحيه پژوهش و توليد علم و در آميختن علم و دين بيانجامد.

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه :

گروه مجموعا داراي 3 اتاق بوده كه مشتركاً به عنوان اتاق اساتيد و دفتر مجله و دفتر كارشناسان و كتابخانه و بايگاني گروه مورد استفاده قرار مي گيرد و براي هر نفر يك ميز و صندلي و يك دستگاه كامپيوتر تدارك ديده شده است.

 

 

 

1397/05/07
Powered by DorsaPortal