دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

 

 

 

گروه آموزشي  بيوشيمي، بيوفيزيك و ژنتيك

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

گروه بيوشيمي، ژنتيك و فيزيك پزشكي در دانشكده پزشكي در سال 1369 با حضور يك كارشناس ارشد پاتوبيولوژي و يك كارشناس تغذيه تأسيس گرديد. هم اكنون 5 متخصص بيوشيمي باليني  و يك دكتري شيمي پاتولوژي ، 2 متخصص ژنتيك انساني و 2 متخصص فيزيك پزشكي در اين گروه مشغول بكار مي‌باشند.

با پذيرش 9 دوره دانشجوي كارشناسي ارشد از سال 89در رشته كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني كه در حال حاضر تعداد 13 نفر مشغول به تحصيل مي باشند.

 

اهداف گروه :

هدف اصلي برنامه آموزش بيوشيمي، به منظور تربيت نيروي انساني ماهر و متعهد در رشته هاي مختلف و بطور ويزه كارشناس ارشد بيوشيمي است. اين اهداف در سه حيطه قرار مي‌گيرند:

اهداف آموزشي:

-        آموزش بيوشيمي به فراگيران در سطوح مختلف

-        تعيين اولويتهاي آموزشي (تئوري، باليني) و ارتقاي سطح كيفيت آموزش،

-        ايجاد و تقويت انگيزه مطالعه، تعيين اهداف، عناوين آموزشي

-        توسعه منابع و تجهيزات مورد نياز براي آموزش تئوري و عملي دانشجويان

 

اهداف پژوهشي:

-        پژوهش بنيادي در علوم پايه در جهت ارتقاء عمومي

-        پژوهشهاي كاربردي براي حل مشكلات بهداشتي درماني منطقه و كشور و ارائه راهكارهاي مناسب

-        اجرا و همكاري در طرح هاي تحقيقاتي

-        برگزاري مرتب هفته‌گي سمينار و ژورنال كلاب جهت تبادل اطلاعات و به روز كردن آن

-        ارائه نتايج تحقيق در گنگره و ژورنال‌هاي معتبر

-        ترجمه و تاليف كتاب

اهداف درماني:

-        همكاري با مراكز درماني- آزمايشگاهي

-          انجام تست‌هاي خاص كه در آزمايشگاهاي معمول انجام نمي شود.

 

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي

گروه بيوشيمي، بيوفيزيك و ژنتيك (آزمايشگاه تحقيقاتي ژنتيك)

رديف

وسايل و تجهيزات

تعداد

1

PCR Thermo cycler (eppendorf AG)

1

2

Gel doc. (UV tec)

1

3

Electrophoresis (BIORAD)

2

4

MicroCentifuge (eppendorf-5415C)

1

5

Mastercycler (eppendorf-5330)

1

6

Shaker Roller Mixer

1

7

Stirrer (HS2000)

1

8

Scale (TE124S)

1

9

Heaterblock (NF47001)

1

10

Microwave Panasonic

1

11

Microspin

1

 

تجهيزات آزمايشگاهي موجود گروه آموزشي بيوشيمي، بيوفيزيك و ژنتيك (آزمايشگاه آموزشي و تحقيقاتي بيوشيمي)

رديف

وسايل و تجهيزات

تعداد

1

 PH متر (2 دستگاه HANNA  و 2 دستگاه نيك افزار و يك عدد SARTORIUS)

2 دستگاه ( CALIBRATE و   (LABTRON معيوب نياز به سرويس و تعمير

7

2

ULTRA TURRAX TUBE DRIVER (IKA)

1

3

اسپكتروفتومتر UV(SHIMADZU)

1

4

اسپكتروفتومتر (,1 LKB,1 JENA, عدد1BIOCENGMBH  2UNICO

(  2JENWAY , 1TECHNOCOMP) معيوب نياز به تعمير  

8

5

اسمومتر (WESCOR)

1

6

انكوباتورCO2  (NEW BRUNSWICK)

1

7

الايزا ريدر (ANTHOS)

1

8

الايزا واشر (ANTHOS)

1

9

آب مقطر گير

1

10

بن ماري (2 الكتروآزما و 1 بهداد)

3

11

پمپ پريستالتيك (HEIDOLPH)

1

12

تانك ازت

1

13

تانك الكتروفورز BIORAD (افقي كوچك + افقي بزرگ+ عمودي)

3

14

ترازو (AND) با حساسيت 0.01گرم

1

15

ترازو (SARTORIUS) با حساسيت 0.01ميلي گرم معيوب (نياز به سرويس)

1

16

ترازو (SARTORIUS) با حساسيت 0.1ميلي گرم

1

17

ترازوي شانه دار (OHAUS)

1

18

ترمال سايكلر (BIORAD)

1

19

ترمو استيرر (GALLENKAMP) نياز به تعمير

1

20

تلويزيون سامسونگ

1

21

تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ (FARATEL)

1

22

دستگاه تست عرق (MACRODUCT)

1

23

 

1

24

رفراكتومتر (ATAGO)

2

25

روتاتور (ايران خودساز)

1

26

روتاري (HEIDOLPH)

1

27

سانتريفوژ (HERMLE)

2

28

سانتريفوژ يخچال دار (HERMLE)

1

29

سونيكاتور (MISONIX SONICATORS)

1

30

سيستم بك آپ CO2  (ILISHIN)

1

31

شيكر (ADOLF KUHNER AG)

1

32

فريزر 20- ( SAMSUNG +  BLomberg)

2

33

فريزر -80 (ILISHIN) معيوب و بلا استفاده

1

34

فليم فتومتر (CORNING) معيوب نياز به تعمير

1

35

فور (ايران خودساز)

1

36

كپسول CO2

1

37

كپسول N2

1

38

كپسول O2

1

39

ژل داك

2

40

الكتروفورز + منبع تغذيه + مونيتور (SEBIA)- معيوب نياز به تعمير

1

41

مايكروويو LG

1

42

منبع تغذيه الكتروفورز (BIORAD)

1

43

ميكروسانتريفوژ (SIGMA)

1

44

ميكروسكوپ ايمونو فلورسانس + منبع تغذيه + مونيتور(NIKON CORP)

1

45

ميكروسكوپ اينورت (MOTIC)

1

46

ميكروسكوپ معمولي (NIKON)

3

47

ورتكس 1 VIBROFIX+ (3 LABTRON, 1 IKA-WERK) نياز به تعمير

5

48

هموژنايزر (IKA)

1

49

هود+  (يك عدد بلااستفاده)

3+1

50

هيتر استيرر(مصرفي 3 HEIDOLPH , 1 DELTA) + (پلمپ 1 HEIDOLPH, 1 IKA)

6

51

يخچال و فريزر ( فيلور + ارج )

2

 

 

 

 

1397/05/07
Powered by DorsaPortal