دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاریخچه و امکانات گروه

 

 

 

گروه آموزشي ايمونولوژي

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

گروه ايمونولوژي و ميكرب شناسي دانشكده پزشكي همزمان با تاسيس دانشگاه در سال 1367 شروع به كار كرد. دكتر ابوالقاسم عجمي به عنوان اولين ايمونولوژيست در سال 1370 به استخدام دانشگاه در آمد و در سال 1382 دكتر عليرضا رفيعي به عضويت گروه در آمدند. در سال 1385 با انتقال دانشكده پزشكي به مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص)، گروه ايمونولوژي و ميكروب شناسي در طبقه سوم ساختمان آموزشي دانشكده مستقر گرديد. با افزايش فضاي فيزيكي گروه و همچنين تجهيز آزمايشگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي ، شرايط براي تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد ايمونولوژي در گروه فراهم شد و و اولين دوره آموزشي كارشناسي ارشد ايمونولوژي در سال 1388 آغاز شد. دكتر سعيد عابديان در سال 1386 و دكتر محسن طهراني نيز در سال 1389 به بخش ايمونولوژي پيوستند. با توجه به افزايش دامنه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بخش ايمونولوژي در سال 1390 از گروه ميكربشناسي و ايمونولوژي جدا گرديد و گروه ايمونولوژي بعنوان يك گروه آموزشي مستقل شكل گرفت. در سال 1391 و بدنبال فارغ التحصيل شدن سومين گروه از دانشجويان كارشناسي ارشد،  مجوز پذيرش دانشجوي Ph.D. ايمونولوژي از طرف شوراي گسترش و ارزشيابي آموزش پزشكي اخذ گرديد و اولين گروه دانشجويان Ph.D. از سال 93 پذيرش شده اند. با توجه به گسترش دانشگاه و افزايش رشته هاي تحصيلي و با هدف تكميل كادر هيات علمي گروه، دكتر حسين عسگريان عمران نيز در سال 1391 در گروه مشغول به كار شدند و دكتر رضا ولدان نيز بعنوان سرباز هيات علمي كار خود در گروه را اغاز كرده اند

در حال حاضر 3 استاد، دو دانشيار و يك استاديار به عنوان عضو هيات علمي و سه كارشناس ارشد ايمونولوژي به عنوان كارشناس آزمايشگاه در گروه ايمونولوژي حضور دارند. 

 

اهداف گروه :

هدف اصلي برنامه هاي آموزشي وپژوهشي جنبه هاي مختلف ايمونولوژي، به منظور تربيت نيروي انساني ماهر و متعهد در رشته هاي مختلف است. اين اهداف در سه حيطه قرار مي‌گيرند:

 

اهداف آموزشي:

-         آموزش ايمونولوژي به فراگيران در سطوح مختلف

-         تعيين اولويتهاي آموزشي (تئوري، باليني) و ارتقاي سطح كيفيت آموزش

-         ايجاد و تقويت انگيزه مطالعه، تعيين اهداف، عناوين آموزشي

-         توسعه منابع و تجهيزات مورد نياز براي آموزش تئوري و عملي دانشجويان

 

اهداف پژوهشي:

-         پژوهش بنيادي در علوم پايه در جهت دانش افزايي

-         پژوهشهاي كاربردي براي حل مشكلات بهداشتي درماني منطقه و كشور و ارائه راهكارهاي مناسب

-         اجرا و همكاري در طرح هاي تحقيقاتي

-         مشاوره و همكاري در پروژه هاي تحقيقاتي با همكاران ديگر علوم پايه و باليني

-         برگزاري منظم هفتگي سمينار و ژورنال كلاب و همينطور جلسات گزارش كار آزمايشگاهي (Lab meeting)   جهت تبادل اطلاعات و به روز كردن آن

-         ارائه نتايج تحقيق بصورت مقالات در كنگره ها و ژورنال‌هاي معتبر

-         ترجمه و تاليف كتاب

 

اهداف درماني:

-         همكاري با مراكز درماني-و آزمايشگاهي دانشگاه و جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران

-         انجام تست‌هاي خاص كه در آزمايشگاههاي معمول انجام نمي شود.

-         انجام پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با درمان بيماريهاي ايمونولوژيك، عفوني، سرطان و ايمونوژنتيك

استراتژي آموزشي:

-         در سطوح غير تخصصي (undergratuate) معمولأ از تلفيق روشهاي استاد محوري و دانشجو محوري استفاده مي گردد. در ارائه برنامه هاي آموزشي در سطوح تخصصي مانند دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري از شيوه هاي مختلف آموزش مستمر نظير DAPS (در آموزش آزمايشگاهي و كارگاهي)، 360 درجه (در آموزش آبشاري و سمينار و ارايه مطلب)، Brain storming (در آموزش گروه هاي كوچك)، Log book (در آموزش روشهاي آزمايشگاهي، پروژه هاي تحقيقاتي، كلاسهاي الكتيو و غيره) استفاده مي گردد. همچنين از شيوه هاي مختلف ارزيابي نظير MCQ، Essay question، OSCI و Portfollio در طي دوره و پايان دوره استفاده مي شود.

-         تهيه و تشويق استفاده از كامپيوتر، اينترنت

-         تشويق و حمايت از دانشجويان در امور پژوهشي

-         ارتباط صميمانه با فراگير و توجه به علائق حرفه اي آنها در تحصيل

-         الزام حضور دانشجو در آزمايشگاه مراكز درماني

الزام شركت فراگيران در سمينارها و ژورنال كلاب، دفاع پايان نامه و سخنراني هاي آموزشي

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه :

 

 

 

1397/05/09
Powered by DorsaPortal