دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
كارشناس EDO علوم پايه
 
 
 
 

سرکار خانم انسیه پولادی

کارشناس EDO علوم پایه دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

پست الکترونیک : Encypouludi@gmail.com

شماره تماس دفتر : 01133543889

 

 شرح وظایف کارشناس EDO علوم پایه :

- هماهنگی و نظارت بر تهیه طرح درس و طرح دوره در گروههای آموزشی.

- هماهنگی و نظارت در ارزشیابی درونی و بیرونی گروهای آموزشی جهت اساتید دانشکده.

- استانداردسازی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمون های علوم پایه، پیش کارورزی، ارتقاء و امتحانات پایان ترم.

- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی.

- همکاری در اجرای ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایند های آموزش در دانشکده.

- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهشی در آموزش.

- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی.

- ارزشیابی گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده.

- بررسی پرونده دانش پژوهی و پژوهش در آموزش.

- راهنمایی دانشجویان استعداد درخشان.

- توسعه برنامه ریزی آموزشی.

- بازنگری و بهبود مستمر فرایند های آموزشی در راستای اهداف سازمانی.

- هماهنگی و انجام سایر امور محوله از سمت EDC

 

1399/12/17
Powered by DorsaPortal