دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
کارشناس EDO بالینی
 
 
 

سرکار خانم آناهیتا صادقی

کارشناس EDO بالینی دانشکده پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

پست الکترونیک : sadeghi.anahita93@gmail.com

شماره تماس دفتر : 01133543889 

 

شرح وظایف کارشناس کارشناس EDO بالینی :

- اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه. 

- پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها.

- پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.

- نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.

- اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.

- ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.

 

 
1399/12/17
Powered by DorsaPortal