دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
آقاي علي اكبر اسكندري خانقاهي
 
 

جناب آقای علی اکبر اسکندری خانقاهی

کارشناس ارتقاء و ترفیع 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

پست الکترونیک  :

شماره تلفن : 01133543089

 

شرح وظایف کارشناس ارتقاء و ترفیع :

- انجام امور مربوط به ارتقاء و ترفیع اعضاء هیئت علمی

 
1399/12/18
Powered by DorsaPortal