دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
تاريخچه گروه

 

گروه آموزشي اطفال

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

تاريخچه

-     *معرفي گروه اطفال

گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1369 با 5 عضو شامل 5 متخصص كودكان و نوزادان تشكيل گرديد. محل استقرار بخش در بيمارستان بوعلي سينا و تعداد تختهاي فعال 35 تخت بود. با اضافه شدن اعضاي گروه و امكانات و فضاي آموزشي نيز افزايش و وضعيت كنوني گروه ايجاد شد.

در حال حاضر تعداد 21 نفر كه همگي بجز يك نفر داراي فوق تخصص مي باشند. تعداد تختهاي فعال بخشهاي اطفال و نوزادان و .............. مي باشد.

رديف

نام و نام‌خانوادگي

رتبه دانشگاهي

وضعيت استخدامي

تخصص

فوق‌تخصص /فلوشيپ و نوع آن

بيمارستانهاي محل خدمت

روزهاي فعاليت در بيمارستانهاي محل خدمت

محل اخذ دانشنامه تخصصي

سابقه كار بعنوان  هيات‌علمي

1

محمد جعفر صفار

استاد

رسمي

بيماريهاي كودكان

عفوني كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

بازنشسته دعوت به كار شده

2

مهرنوش كوثريان

استاد

رسمي

بيماريهاي كودكان

غدد كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي تهران

31 سال

3

علي عباسخانيان

دانشيار

رسمي

بيماريهاي كودكان

مغز و اعصاب كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

18 سال

4

جواد غفاري

استاد

رسمي

بيماريهاي كودكان

آسم و آلرژي كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

18 سال

5

حسين كرمي

دانشيار

رسمي

بيماريهاي كودكان

هماتولوژي و انكولوژي كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

13 سال

6

حسن كرمي

دانشيار

رسمي

بيماريهاي كودكان

گوارش كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

19 سال

7

محمدصادق رضايي

دانشيار

رسمي

بيماريهاي كودكان

عفوني كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

12 سال

8

حميد محمد جعفري

استاد

رسمي

بيماريهاي كودكان

نفرولوژي كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

24 سال

9

دانيل زمانفر

استاد يار

پيماني تمام وقت

بيماريهاي كودكان

غدد كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي ايران

12 سال

10

روياء فرهادي

استاديار

پيماني تمام وقت

بيماريهاي كودكان

نوزادان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا و امام خميني

يك ماه در ميان

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

14 سال

11

مريم نخشب

استاديار

رسمي

بيماريهاي كودكان

نوزادان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا و امام خميني

يك ماه در ميان

دانشگاه علوم پزشكي تهران

23 سال

12

وجيهه غفاري

استاديار

رسمي

بيماريهاي كودكان

نوزادان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا و امام خميني

يك ماه در ميان

دانشگاه علوم پزشكي تهران

27 سال

13

سالار بهزاد نياء

استاديار

رسمي

كودكان

 

مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

27 سال

14

دكتر صالحه اعلا

استاديار

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

بيماريهاي كودكان

گوارش

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

11 ماه

15

دكتر  محمدرضا نوايي فر

استاديار

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

بيماريهاي كودكان

فلوشيپ اي سي يو  كودكان

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي بابل

2 سال

16

دكتر  عباس      دباغ زاده

استاديار

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

بيماريهاي كودكان

ايمونولژي  آلرزي

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

5 ماه

17

دكتر عليرضا  گلبابايي

استاديار

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

بيماريهاي كودكان

قلب اطفال

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي تهران

2 ماه

18

دكتر ليلا   شهباز نژاد

استاديار

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

بيماريهاي كودكان

روماتولوژي اطفال

 

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

6 سال

19

دكتر حامد روحاني زاده

استاديار

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

بيماريهاي كودكان

 

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2 سال

20

دكتر فرزاد  مسيحا

استاديار

متعهد خدمت تمام وقت جغرافيايي

بيماريهاي كودكان

ريه اطفال

مركز آموزشي درماني بوعلي سينا

كل هفته

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

6 ماه

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد ميانگين كارآموز : 50 الي 55 نفر

تعداد ميانگين كارورز : 50 الي 55 نفر

تعدا دستيار : 21 نفر

اهداف گروه

رسالت واهداف

كميته ارزيابي دروني با تكيه برمفاهيم زير بنايي در حيطه هاي آموزشي , پژوهشي , درماني , مديريتي  وبا درنظر گرفتن ظرفيت ها وتواناييها وشرايط موجود وبا مرور رسالت واهداف منتشر شده برخي دانشگاهها ي معتبر جهان , اقدام به تدوين رسالت واهداف آموزشي در حيطه هاي فوق ودر سطوح مختلف فرا گيران ( دانشجويان سميولوژي , كارآموزان , كارورزان ودستياران گروه اطفال) نمود . بديهي است اين اهداف پس بررسي نتايج هر دوره براي دوره بعد مورد بازنگري قرار گرفته ودرصورت لزوم تغيير مي يابد.

 

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه

ست هاي مختلف انواع آسپيراسيون نظير:(آسپيراسيون مغز استخوان-LP سوپرا پوبيكمايع جنبي- آسيت ومفصلي)ورنگ آميزي،  مولاژ هاي آموزشي CPR  نوزادان و كودكان،  ست هاي واقعي   CPR ( Advanced , Basic ست تعويض خون،  لوازم دياليز صفاقي، تجهيزات كامل PICU و NICU

 

 

 

1397/05/14
Powered by DorsaPortal