دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
آقاي امين قاسمي
 
 
جناب آقای امین قاسمی
مسئول نقلیه دانشکده 
شماره تماس : 09112238089
شرح وظایف مسئول نقلیه دانشکده :

- همکاری و هماهنگی در امر ایاب و ذهاب کارکنان، اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و مسئولین دانشکده

همکاری جهت شرکت اعضاء هیئت علمی در جلسات داخل استان و خارج استان

همکاری در امر نامه رسانی

سرویس دهی به دانشجویان جهت شرکت در اردوهای علمی

ارسال گواهی کار ماهانه نقلیه به امور اداری

- تکمیل فرم ‍پایش ماهانه وسیله نقلیه سواری و اتوبوس

1399/11/29
Powered by DorsaPortal