دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
تاريخچه گروه

گروه آموزشي بيهوشي و مراقبت هاي ويژه

معرفي يا تاريخچه مختصري از گروه آموزشي :

 

گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي همزمان با راه اندازي دانشكده پزشكي (سال 1367) تشكيل شد و در طي سالهاي بعدي علاوه بر جذب عضو هيات علمي، جهت بهبود و ارتقا آموزش در بخش هاي بيهوشي اتاق عمل مراكز آموزشي درماني دانشگاه اقداماتي انجام شد و از سال 1381 با راه اندازي سرويس تخصصي مقيم اداره بخش هاي مراقبت ويژه نيز به گروه بيهوشي واگذار گرديد. از همين زمان نيز ارائه كليه دروس مرتبط را در دانشكده هاي پزشكي-پرستاري و پيراپزشكي و اداره كارورزي و كارآموزيهاي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي را بصورت متمركز به عهده گرفت. با اخذ مجوز راه اندازي دستيار تخصصي بيهوشي و پذيرش دستيار از مهر سال 90 به تعداد 6 نفر گروه بيهوشي وارد مرحله مهمي از ارائه و خدمات آموزشي/درماني و پژوهشي گرديد.

همزمان با فراهم سازي مقدمات راه اندازي دستياري، توجه ويژه به استانداردهاي آموزشي و الزامات كوريكولوم، مبنا و معيار ارتقا و بهبود در بخش هاي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه قرار گرفت و در ضمن بر اجرا و رعايت استانداردهاي اعتباربخشي نيز تاكيد مي گردد.واسامي عضو هيئت علمي گروه بيهوشي ومراقبت هاي ويژه به شرح ذيل مي باشد.

دكتر محمدرضا حبيبي (مدير گروه بيهوشي ومراقبت هاي ويژه)،دكتر عاليه زماني،دكترسيد عبدالله عمادي،دكتر فرشاد حسن زاده،دكترافشين قلي پور،دكترابوالفضل فيروزيان،دكترآريا سليماني،دكتر عبدالمجيد قلي نتاج،دكتر آناهيتا بابايي،دكتر هوشنگ اكبري دكتر فاطمه حيدري(هيئت علمي حين طرح
دكترگلي اعزي،دكتر علي عباسخاني دوانلو

اهداف گروه :

 

1-ارتقاءشاخص هاي درماني بخش بيهوشي ومراقبت هاي ويژه

2-ارتقاءشاخص هاي –آموزشي گروه

3-ارتقا شاخص هاي پژوهشي گروه بيهوشي

 

تجهيزات و امكانات آموزشي و آزمايشگاهي گروه :

 

اسكيل لب،كتابخانه مركزي،كتابخانه دردفتر گروه بيهوشي،ويدئولارنگوسكوپي،فيبرواپتيك نوري،برونكوسكوپ،سونوگرافي،انواع ونتيلاتورهاي تنفسي،دستگاهاي مانيتورينگ بيهوشيBIS

 

 

1397/05/16
Powered by DorsaPortal