دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی نورولوژی
 

 

 

هیئت علمی گروه آموزشی نورولوژی

ردیف

نام  نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر حامد چراغ مکانی

نورولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

 cv

2

دکتر اشرف زروانی

نورولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

 

3

دکتر نرگس کریمی

نورولوژی

دکتری تخصصی

دانشیار

 

4

دکتر سیدمحمد باغبانیان

نورولوژی (فلوشیپ  MS)

دکتری تخصصی

دانشیار

 

5

دکتر نسیم تبریزی (مدیر گروه)

نورولوژی (فلوشیپ سرع)

دکتری تخصصی

دانشیار

 

 6

دکتر آتنا شریفی رضوی

نورولوژی

 دکتری تخصصی

استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/04/19
Powered by DorsaPortal