دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني زارع توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز چهارشنبه مورخ 97/05/24 از ساعت 8 صبح از مرگز آموزشي درماني زارع با حضور معاونين محترم دانشكده و كارشناسان دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد
1397/10/04
Powered by DorsaPortal