دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا(س) توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز دوشنبه مورخ 97/07/23 از ساعت 8 صبح از مرگز آموزشي درماني فاطمه الزهرا (س) با حضور رياست و معاونين محترم دانشكده و كارشناسان محترم دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد

1397/10/04
Powered by DorsaPortal