دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
br ENGLISH
ارزيابي دروني سنجه آموزشي مركز آموزشي درماني فاطمه الزهرا(س) توسط دانشكده پزشكي

ارزيابي دروني سنجه آموزشي مراكز آموزشي درماني 

كه در راستاي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش عالي سلامت، پايش دروني بسته اعتباربخشي موسسات آموزشي و درماني در سطح بيمارستاني توسط دانشكده كه در روز دوشنبه مورخ 97/07/23 از ساعت 8 صبح از مرگز آموزشي درماني فاطمه الزهرا (س) با حضور رياست و معاونين محترم دانشكده و كارشناسان محترم دانشكده به ميزباني مركز فوق برگزار گرديد

1397/10/04
Powered by DorsaPortal