دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
br ENGLISH
پست الكترونيك اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي

پست الکترونیک اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی ساری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس E-mail

1

محمد آهنجان

ahanjan2007@gmail.com

2

دکتر علیرضا رفیعی

rafiei1710@gmail.com

3

دکتر ابوالقاسم عجمی

a.ajami@mazums.ac.ir

4

دکتر سعید عابدیان‌کناری

abedianlab@yahoo.co.uk

5

دکتر احمد دریانی

daryanii@yahoo.com

6

دکتر سید رضا عقیلی

Aghili70@yahoo.com

7

دکتر محمدتقی هدایتی

hedayaty2001@yahoo.co.uk

m.t hedayati@hotmail.com

8

دکتر شیرزاد غلامی

Shirzad1384@yahoo.com

Sgholami200@gmail.com

9

دکتر مهدی فخار

mahdif53@yahoo.com

10

دکتر مهدی رسولی

mehdi.rasoli@yahoo.com

11

دکتر سیدمحمدباقر هاشمی‌سوته

hashemisoteh@gmail.com

12

دکتر مهریار زرگری

Zargary17@yahoo.com

Zargari.mehryar@gmail.com

13

دکتر محمدرضا شیران

mr.shiran@gmail.com

14

دکتر داود فرزین

davoodfarzin@yahoo.com

15

دکتر اسماعیل اکبری

Akbari_esmaeil@yahoo.com

16

دکتر مسلم محمدی

mohammadimo@yahoo.com

17

دکتر عباسعلی کریم‌پورملکشاه

amalekshah@gmail.com

18

دکتر مجید ملک‌زاده‌شفارودی

malek1344@yahoo.com

malek1344 @gmail.com

19

دکتر نورالله رضایی

Noor454@yahoo.com

20

دکتر فرشاد نقش‌وار

farshad.naghshvar@yahoo.com

21

دکترسید امید عمادیان‌ساروی

oemadian@yahoo.com

22

دکتر بابک باقری

drbagheri@yahoo.com

23

دکتر علی قائمیان

aligmdc@yahoo.com

24

دکتر وحید مخبری

mokhberi27@yahoo.com

25

دکتر علی عباسخانیان

snali45@yahoo.com

26

دکتر حمید محمدجعفری

hamidmjaafari@yahoo.com

27

دکتر محمد جعفر صفار

saffar@softhome.net

28

دکتر سالار بهزادنیا

Bezadnia_salar@yahoo.com

29

دکتر جواد غفاری

javadneg@yahoo.com

30

دکتر حسن کرمی

dr-hkarami87@yahoo.com

31

دکتر حسین کرمی

karami_oncologist@yahoo.com

32

دکتر محمدصادق رضایی

drmsrezaii@yahoo.com

33

دکتر علی شریف‌پور

asharifpour_0209@yahoo.com

34

دکتر حافظ تیرگر‌‌فاخری

fakher42@yahoo.com

hafezfakheri@yahoo.com

35

دکتر مسعود علیالی

masoud_aliali@yahoo.com

36

دکتر امید صدیقی

omid_sadighi2007@yahoo.com

37

دکتر مهدی داودی

davoodimu@yahoo.com

38

دکتر سهراب صیادی

Dr.sayyad-2007@yahoo.com

39

دکتر محمدحسین کریمی‌نسب

mhkariminasab@yahoo.com

40

دکتر سید اسماعیل شفیعی

dr-e-shafiee@yahoo.com

41

دکتر نادعلی موسی‌نژاد

mosanejad41@yahoo.com

42

دکتر مسعود شایسته‌آذر

mshayestehazar@yahoo.com

43

دکتر غلامعلی گدازنده

ghgous@yahoo.com

44

دکتر مهدی یونسی‌رستمی

Mehdi-m-@yahoo.com

45

دکتر پرویز محیط

parvizmohit@gmail.com

46

دکتر شروین ضیاءبخش‌طبری

shervin_zia@yahoo.com

47

دکتر ایوب برزگرنژاد

Ayubbarzgarnejad @ gmail.com

48

دکتر سید عبدالله موسوی

s_kavardi@yahoo.con.sg

49

دکتر  بهکام رضایی‌مهر

dr-b-rezaei mehr@yahoo.com

50

دکتر سیدعبدالله عمادی

abdemadi@gmail.com

51

دکتر محمدرضا حبیبی

Mohammadreza.habibi@gmail.com

52

دکتر افشین قلی‌پور برادری

Golipourafshin@yahoo.com

53

دکتر اسدالله فرخ‌فر

30farokhfar1370@gmail.com

54

دکتر کیومرث نوروزپور دیلمی

Mr_sheikhrezaee@yahoo.com

55

دکتر احمد علیخانی

ahmadalikhani@yahoo.co.in

56

دکتر علیرضا خلیلیان

khalilian@yahoo.com

57

دکتر محمد خادملو

m_khademloo@yahoo.com

58

دکتر فرهنگ بابامحمودی

farhangbabamahmoodi@yahoo.com

farhangbabamahmodi@yahoo.com

59

دکتر مسعود گلپور

golpour1334@yahoo.com

60

دکتر طاهره شکوهی

Shokohi.tahereh@gmail.com

61

دکتر هاجر ضیایی‌هزارجریبی

Ziaei2000@yahoo.com

62

دکتر فرشته‌بیگم طالب‌پور امیری

ftaleb2001@yahoo.co.uk

63

دکتر ژیلا ترابی‌زاده

zhtorabi@yahoo.com

64

دکتر مریم قاسمی

a.zahasemi@yahoo.com

65

دکتر ویدا نثارحسینی

Vida196180@yahoo.com

66

دکتر رزیتا جلالیان

Rozita_jalalian@yahoo.com

67

دکتر مهرنوش کوثریان

Mekosarian@gmail.com

68

دکتر وجیهه غفاری‌ساروی

vghaffari@yahoo.com

69

دکتر مریم نخشب

pegahch@yahoo.com

70

دکتر رویا فرهادی‌کوتنایی

Dr.royafarhadi@gmail.com

71

دکتر فاطمه اسپهبدی

ftespahbodi@yahoo.com

72

دکتر عذرا اخی

Zr_akha@yahoo.com

73

دکتر زهرا کاشی

kashi_zahra@yahoo.com

74

دکتر عطیه مخلوق

makhlough_a@yahoo.com

75

دکتر عادله بهار

doctor_bahar2000@yahoo.com

76

دکتر مریم مبینی

mmobini50@yahoo.com

77

دکتر نسرین رحمانی‌بوئینی

rahmani.46@yahoo.com

78

دکتر زلیخا عطارد

z.atarod.mazums.ac.ir

79

دکتر طاهره گلینی مقدم

taheremoghaddam@yahoo.com

80

دکتر سپیده پیوندی

Dr_peyvandi @ yahoo.com

81

دکتر زهرا رحمانی

Dr_rahmani@yahoo.com

82

دکتر عالیه زمانی‌کیاسری

aliehzamani@yahoo.com

83

دکتر مریم برزین

Barzin_md @ yahoo.com

84

دکتر زهره حاج حیدری

zhajheydari@yahoo.com

85

دکتر رویا قاسمیان

roya31gh@yahoo.com

86

دکتر نرگس نجفی‌سورکی

Nr93najafi@gmail.com

87

دکتر شهریار عالیان سماک‌خواه

Dr-sh-alian@yahoo.com

88

دکتر محمد عابدی‌سماکوش

masnirasb@gmail.com

89

دکتر علیرضا داودی‌بدابی

Eiy_iran@yahoo.com

90

دکتر محبوبه شیرزاد

Mb111963@yahoo.com

91

دکتر الهام یوسفی‌عبدالملکی

Elham7755@yahoo.com

92

دکتر عارف حسینیان امیری

Aref104@gmail.com

93

دکتر نوید خسروی

Khosravi.navid@gmail.com

94

دکتر سیاوش عابدی

Siavash.abedi@gmail.com

95

دکتر علیرضا خلعتبری

Khalat90 @yahoo.com

96

دکتر ذکریا ذکریایی

Ali.zakariaei@yahoo.com

97

دکتر قاسم رحمت‌پوررکنی

Dr.rokni@yahoo.com

98

دکتر مینا الوندی‌پور

minaalvh@yahoo.com

99

دکتر نسیم تبریزی

n.tabrizi@ymail.com

100

دکتر سیدحسین شفیعی

Dr_hshafiei@yahoo.com

101

دکتر حسین عسگریان‌عمران

asgarianhossein@yahoo.com

102

دکتر رضا جعفری

Rezaj76@yahoo.com

103

دکتر آرش کاظمی‌ویسری

Arash_6z@yahoo.com

104

دکتر حسین منتظر

Hmontazer66@yahoo.com

105

دکتر ستاره نصیری‌زیدی

Setare_n99@yahoo.com

106

دکتر محمدحسین حسامی

Hesami_clas@yahoo.com

107

دکتر مریم مؤذنی

Moazeni.maryam@gmail.com

108

دکتر مصطفی معلمی

moallemee@gmail.com

109

دکتر مریم نظم‌بجنوردی

bojnordim@yahoo.com

110

دکتر لاله واحدی‌لاریجانی

lalevahedi@gmail.com

111

دکتر علیرضا فتاحیان

a.alireza63@yahoo.com

112

دکتر آتنا شریفی‌رضوی

Athena.sharifi@yahoo.com

113

دکتر مرجان مخترع

marjanmokhtare@yahoo.com

114

دکتر سجاد شفیعی

Sajad.shafiee@gmail.com

115

دکتر مهستی بابائیان کوپایی

Babaeianm53@yahoo.com

116

دکتر سالومه پیوندی

Dr.s.peivandi50@gmail.com

117

دکتر صدیقه یوسفی

dr_ssyosefi@yahoo.com

118

دکتر علی‌اصغر فرسویان

dralicardio@yahoo.com

119

دکتر فرزاد بزرگی

Farzad722001@yahoo.com

fbozorgi@mazums.ac.ir

120

دکتر حامد امینی آهی دشتی

hamedaminiahidashti@yahoo.com

121

دکتر سید محمد حسینی نژاد

drhoseininejad@yahoo.com

122

دکتر ایرج گلی خطیر

drgolikhatir@gmail.com

123

دکتر سید حسین منتظر

hmontazer66@yahoo.com

124

دکتر فاطمه جهانیان

Sheilaml442@gmail.com

125

دکتر زهرا مردانشاهی

zmardanshahi@yahoo.com

126

دکتر عارف حسینیان

Aref104@gmail.com

aref104@yahoo.com

127

دکتر ترنگ تقوایی

Turang-Taghvaei@yahoo.com

128

دکتر وحید حسینی

Dr.vahid47@yahoo.com

129

دکتر رامین شکرریز

Raminshf@gmail.com

130

دکتر علی شریف پور

Asharifpour0209@yahoo.com

131

دکتر امید صدیقی

Omid-sadighi2007@yahoo.com

O.sedighi@msums.ac.ir

132

دکتر سیلوش عابدی

Siavash.abedi0@gmail.com

133

دکتر مریم مبینی

Mmobini50@yahoo.com

134

دکتر عطیه مخلوق

Makhlough_a@yahoo.com

135

دکتر ایرج ملکی

Iraj2001@yahoo.com

malekimd@gmail.com 

136

دکتر فاطمه نیک صولت

Fniksolat@yahoo.com

FNiksolat@mazum.ac.ir

137

دکتر مهستی بابائیان

Babaeianm53@yahoo.com

138

دکتر سید محمد ولیزاده طوسی

Seyed mohamad valizadeh@yahoo.com

139

دکتر سید اسماعیل شفیعی

Dr.e.shafiei@gmail.com

140

دکتر سیدعلی اکبر محمودی

Aliakbar.1355@gmail.com

amahmoudi@mazums.ac.ir

141

دکتر محمدحسین کریمی نسب

Mhkariminasab@gmail.com

142

دکتر مسعود شایسته آذر

Mshayestehazar@ yohoo.com

143

دکتر مجیدسجادی

Sajjadi.majid @ gmail.com

144

دکتر سید مهران رضوی پور

Razavimehran@yahoo.com

145

دکتر سلمان غفاری

Sal_gh_07 @ yahoo.com

146

دکتر سیدحسین شفیعی

dr_hshafiei@yahoo.com

147

دکتر مهران ضرغامی

mehran.zarghami@gmail.com

mzarghami@mazums.ac.ir

148

دکتر سید محمد موسوی

smhdmoosavi@yahoo.com

149

دکتر عباس مسعودزاده

masoudzadeh@yahoo.com

150

دکتر سیدحمزه حسینی

hosseinish20@gmail.com

shhosseini@mazums.ac.ir

151

دکتر مهدی پوراصغرعربی

me_pourasghar@yahoo.com

mpourasghar@mazums.ac.ir

152

دکتر عبدالحکیم تیرگری

tirgarih@yahoo.com

153

دکتر عارفه شفاعت

Shafaat_arefeh@yahoo.com

154

دکتر فاطمه شیخ مونسی

fmoonesi@yahoo.cam

fmoonesi@mazums.ac.ir

155

دکتر فروزان الیاسی

Forouzan.el@gmail.com

156

دکتر سمانه فرنیا

Sm.farnia@gmail.com

sfarnia@mazums.ac.ir

157

دکتر جواد ستاره

Javad_setareh@yahoo.com

jsetareh@mazums.ac.ir

158

دکتر هادی مجیدی

Hadi majidi2000@yahoo.com

Hmajidi@mazums.ac.ir

159

دکتر عبدالرسول علایی

Ar-alaee@yahoo.com

160

دکتر مریم برزین

Barzinmd@yahoo.com

mbarzin@mazums.ac.ir

161

دکتر محمد عابدی ولوکلائی

Mabedi167@yahoo.com

162

دکتر آرش قاسمی

Dr-arash-ghasemi@yahoo.com

aghasemi@mazums.ac.ir

163

دکتر علیرضا مردانشاهی

amardanshahi@yahoo.com

Amardanshahi@mazums.ac.ir

164

دکتر زهرا مدنی

Shd_madani@yahoo.com

165

دکتر زینب نظری

ZinabNazari@yahoo .com

167

دکتر ایمانه احمدی

Imanehahmadi@Gmail .com

168

دکتر محمدباقر محمدی لائینی

mbmlaini@chmail.ir

mb.mohammadi@mazums.ac.ir

169

دکتر محمد علی افضلی

Afzali2006@yahoo.com

ma.afzali@mazums.ac.ir

170

دکتر علی اصغر زکوی

a.zakavi2009@gmail.com

azakavi@mazums.ac.ir

171

دکتر رحمت الله مرزبند

Marzband.rahmatollah@gmail.com

r.marzband@mazums.ac.ir

172

دکتر سید حسین حسینی کارنامی

Hosin.hosini@gmail.com

h.hosseini@mazums.ac.ir

173

دکتر مرتضی دارابی نیا

m.darabinia@gmail.com

m.darabinia@mazums.ac.ir

174

دکتر مصطفی معلمی

moallemee@gmail.com

moallam@mazums.ac.ir

175

دکتر زهره زارع

Zare1980@gmail.com

176

دکتر رضا ولدان

valadan.reza@gmail.com

177

دکتر محمدرضا حق شناس 

haghshenas2001@yahoo.com 

178

 

 

179

 

 

180

 

 

 

1400/02/27
Powered by DorsaPortal