دانشکده پزشکی
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
br ENGLISH
اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی فیزیولوژی

اعضاء هیئت علمی گروه فیزیولوژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عکس

CV

1

دکتر اسماعیل اکبری

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

 cv

2

دکتر سکینه شفیعا

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

 cv

3

دکتر مسلم محمدی (مدیر گروه)

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

4

دکتر علی سیاه پشت

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

 CV

5

دکتر مطهره روحی

فیزیولوژی

دکتری تخصصیPh.D

استادیار

 CV

 

 

 

 

 

 

 

1400/01/10
Powered by DorsaPortal