دانشکده پزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
بازديد اعتباربخشي دوره تخصصي رشته پزشكي خانواده

 


بازديد اعتباربخشي دوره تخصصي رشته پزشكي خانواده دانشكده پزشكي ساري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در روز دوشنبه مورخ 97/12/06 در مركز بهداشتي درماني آشوري مياندورود برگزار گرديد.

 
 

   
 
1397/12/07
Powered by DorsaPortal